08:00

DATA CENTER 2019

08:00

התכנסות, רישום וסיור בתערוכה מקצועית

09:00

דברי פתיחה
פלי הנמר

09:10

אתגרים בהגנת סייבר על תשתיות
ד"ר הראל מנשרי

09:35

Data Center – the latest cooling technologies to improve Your Efficiency and Carbon Footprint
Valeria  Belluco
Attilio  Masoch

09:55

חדשנות טכנולוגית בתכנון וניהול חוות שרתים

10:15

טרנספורמציה דיגיטלית: מעבר לשירותי אירוח (Data Centers)
משה לסמן

10:35

רציפות תפקודית במתקנים קריטיים
עופר עוז

10:55

תכנון הקמה והעתקת חדר המחשב הראשי של בנק איגוד למתקן חדש
משה  שמריהו

11:15

הפסקה

11:30

הקמת מערכת גיבויים אחודה ביחידת חט"ל
רס"ל נופר קוטלר

11:50

הטמעת מערכת לבקרת שרידות והמשכיות עסקית באל על
גלית כהן

12:10

היברדיות של תשתיות
אמיר  שי

12:30

סיום וארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu